Bolagets produktionsfacilitet finns i Liepaja i Lettland, en optimal belägenhet för att betjäna skandinaviska kunder. Detta framgår av den välordnade infrastrukturen för produktion, utmärkta transportförbindelser med de skandinaviska länderna, tillgången på tekniska personalresurser och möjligheten för utbildningsinstitut att utbilda specialister på metallbearbetning. Dessa fakta tillsammans skapar särskilda förhållanden som gör våra produkter attraktiva i kundens ögon.

VARFÖR VÄLJA OSS

KVALIFICERADE EXPERTER

Vårt bolag anställer högt kvalificerade specialister med många års praktisk erfarenhet. Utbildning och kurser för yrkesutveckling hålls regelbundet.

KUNDSERVICE

 Vi tror att varje projekt baseras på hållbart samarbete så väl som professionell projektledning och förmågan att förstå kundens behov

ÖVER 10 ÅRS ERFARENHET

Under dessa år har vi fått ovärderlig erfarenhet på marknader som Skandinavien, Baltikum och Västeuropa.

KVALITETSKONTROLL

Kvalitetskontroll av tillverkade produkter utförs enligt kundens krav, antingen de är systematiskt planerade, med verifierade och kalibrerade mätinstrument, vilket säkerställer att kundens mått på ritningen överensstämmer med den tillverkade delen.

CERTIFIKAT

Vi har ett organiserat system för affärshantering som säkerställer riktig, punktlig och högkvalitativ bearbetning av varje order, den planlagda produktionen och lämplig kvalitetskontroll. Bolaget förbereder att granska bolagets kvalitetshantering i enlighet med ISO 9001: 2015 standard och ISO 14001: 2015 standard för miljöhanteringsprogram